• Liceul Teoretic "Traian Lalescu" din Orsova


  •STIINTE SOCIALE - Limba engleza bilingv
  • STIINTE ALE NATURII
  • MATEMATICA – INFORMATICA Limba engleza bilingv
  • SPORTURI NAUTICE - canotaj si kaiac–canoe

  mai mult
   
   
 • Istorie și tradiție a învățământului orșovean

  • 1660 – este consemnată existenţa unui seminar mahomedan şi a unei şcoli elementare;
  • 1686 – începuturile învăţământului în limba română;
  • 1810 – prima şcoală naţională românească;
  • 1830 – se înfiinţează o şcoală particulară grecească;
  • 1836 – prima şcoală cu predare în limba germană (Unterschule)

  mai mult
   
   
 • Traian Lalescu (n. 12 iulie 1882; d. 15 iunie 1929)

  A fost un academician și matematician român, profesor universitar la București și la Timișoara. A înființat Școala Politehnică din Timișoara și a fost primul său rector. Personalitate proeminentă a școlii matematice românești. Are contribuții în multiple domenii ale matematicii pure și aplicate. Este unul din fondatorii teoriei ecuaților integrale.

  mai mult
   
   

 

Liceul Teoretic “TRAIAN LALESCU” Orşova

Comisia Metodică de Limbi Moderne

 

 

Dare de seama Semestrul I

2013-2014

 

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, Comisia Metodică de Limbi Moderne din Liceul Teoretic “TRAIAN LALESCU” Orşova şi-a început activitatea odată cu începutul anului şcolar 2013-2014.

În prima şedinţă a Consiliului Profesoral din data de 02.09.2013 a fost ales noul responsabil al Comisiei Metodice în persoana prof. Popescu Heidmarie Anneliese.

Membrii Comisiei metodice de limbi moderne sunt urmatoarele cadre didactice:

 

 • prof. Rusu T. Radu - lb. engleză, profesor titular, gradul I,

 • prof. Marescu Ileana - lb. engleză, profesor titular, gradul II,

 • prof. Popescu Heidemarie- lb. germană, profesor titular, gradul I,

 • prof. Ciutureanu Gheorghe-lb. franceză, profesor titular, gradul I,

 • prof. Cioabă C-tin-lb. franceză, profesor titular, gradul II,

 • prof. Păcurariu Loredana Mari – lb. franceză-lb. engleză, profesor titular, gradul II (este în concediu de maternitate),

 • prof. Barna Dorin-Ovidiu-lb. engleză, profesor titular, definitiv.

 • prof. Veres Irina – lb. engleză, profesor suplinitor

 • prof. Mădălescu Loredana – lb. engleză, profesor suplinitor.


În prima lună de activitate a noului an şcolar 2013-2014 membrii Comisiei s-au întâlnit în cadrul primei şedinţe de lucru la data de 10.09.2013 pt. stabilirea grupelor de studiu la clasele a IX-a şi la cele cu profil Sporturi Nautice, unde mulţi elevi s-au transferat sau au venit în unitatea noastră. De asemenea, s-au operat la nivelul grupelor existente modificările survenite în urma transferurilor de la un profil la altul aprobate de Consiliul de Administraţie. În următoarea şedinţă de lucru din data de 11.09.2013 s-au stabilit încadrările membrilor Comisiei şi s-a stabilit ce fel de manuale sunt aprobate de M.Ed. C.T.S şi pe care le vor utiliza membrii Comisiei, în funcţie de disponibilităţile şcolii.

În data de 12.09.2013 membrii Comisiei au participat la consfătuirile de la Drobeta Tr. Severin – Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”, susţinute de prof. Aurelia Cotoroianu, inspector de specialitate. Începând cu data de 19.09.2013 membrilor Comisiei li s-a alăturat şi prof. Danciu Venera, suplinitor, care urmează să predea Lb. Engleză 2 la cl. a IX-a E şi la cl. a IX- F.

 

În cadrul Comisiei Metodice s-a discutat despre întocmirea subiectelor pt. testările iniţiale la lb. moderne, precum şi termenul limită de efectuare a lor. Membrii Comisiei Metodice au elaborat subiectele individual şi le-au aplicat elevilor din grupe. După corectarea lor, s-a întocmit o situaţie statistică a rezultatelor obţinute şi s-a făcut o analiză a lor, elaborându-se un grafic cu măsurile de remediere a deficienţelor constatate.

Activitatile specifice ale Comisiei au in vedere introducerea subiectelor date la proba C in cadrul Competentelor lingvistice din anul 2013. Profesorii de limbi moderne le explica elevilor de clasa a XII-a baremele de corectare si evaluare la urmatoarele probe: scris, oral si listening. Se folosesc mijloace didactice moderne precum calculatorul, videoproiectorul, casetofonul, dar si diverse site-uri care le ofera elevilor posibilitatea de a studia online. Aceste procedee si mijloace didactice au ca scop progresul scolar si atragerea interesului pentru limbile moderne.

Membrii Comisiei de Limbi moderne au fost prezenti pe data de 23.10.2013 la lansarea de carte a elevei Andrenoiu Viviana din clasa a XII-a B, moment literar mult asteptat de toti.

La data de 28.10.2013, elevilor absolvenţi ai grupelor bilingve lb. engleză de la cl. XII-B şi XII-D li s-a prezentat lista cu subiectele elaborate de Catedra de Lb. Engleză în vederea întocmirii lucrărilor scrise pt. atestatul lingvistic la lb. engleză, termenul limită pt. alegerea individuală a subiectelor fiind 01.11.2013. Domnul prof. Radu Rusu i-a indrumat pe elevi in alegerea temei potrivite, experienta dumnealui fiind de un real folos in acest sens.

La sfarsitul lunii octombrie s-a desfasurat Balul “Un Halloween So Scary”, moment artistic pregatit de prof. Veres Irina si Marescu Ileana si apreciat de cei prezenti.

Un pas important in procesul instructiv-educativ a fost organizarea fazei pe scoala a olimpiadei de limba engleza. In urma corectarii lucrarilor, s-au calificat 15 elevi. Profesorii Radu Rusu, Marescu Ileana si Veres Irina au avut ca sarcina de lucru pregatirea acestora pentru urmatoarea etapa a concursului.

În cursul lunii noiembrie 2013, 75 dintre elevii grupelor care studiază limba franceză sub îndrumarea prof. Ciutureanu Gheorghe şi prof. Cioabă Constantin au participat la probele concursului şcolar intitulat “Cangurul lingvist”, obţinând rezultate apreciabile. Tot in luna noiembrie, membrii Comisiei au participat la activităţile organizate cu ocazia desfăşurării Balului Bobocilor la Liceul Teoretic “TRAIAN LALESCU” Orşova.

Ale actiuni de amploare care s-au desfasurat in unitatea noastra scolara sunt: Speed Stack si Scoala Pentru o Romanie Verde – colectare de hartie, actiuni coordonate de prof. Madalescu Loredana. Veres Irina s-a implicat in proiectele “Tara lui Andrei” si “Tineret in Actiune”.

În luna decembrie, prof. Marescu Ileana a participat cu elevii la Concursul National “Umbrela Verde” organizat de Scoala Gimnaziala “Ion Campineanu” din Campina, PH.

Prof. Veres Irina si Madalescu Loredana au organizat spectacolul de Craciun, care a cuprins scenete, colinde si suprize pentru invitati. De asemenea, a avut loc si un Atelier de arte plastice cu elevii.

Alt eveniment la care au participat membrii Comisiei a fost:strangerea de fonduri in scop caritabil pentru a ajuta o eleva din clasa a XII-a. Actiunea a avut impact asupra elevilor si cadrelor didactice din liceul nostru, acestia raspunzand pozitiv la apelul lansat de conducerea unitatii.

Toti membrii Comisiei Metodice au participat la activitatea organizată în luna decembrie 2013 la baza de canotaj intitulată “Miss/Mister Boboc Canotaj”.

La sfarsitul lunii ianuarie trebuia sa se desfasoare concursul de cultura generala “Cangurul lingvist” – sectiunea engleza, concurs organizat de prof. Marescu Ileana. Din cauza conditiilor meteorologice, acesta s-a amanat pe 12 februarie 2014. Elevii s-au inscris in numar mare, acceptand provocarea de a concura cu alti iubitori ai lb. engleze.

 

 

 

Întocmit,

Responsabilul Comisiei Metodice

Prof.Ileana Marescu 
Vă recomandăm o rezoluție mai mare de 1024x768